Priklop pomivalnega stroja

POMIVALNI STROJ

Priklop pomivalnega stroja cena z 9,5% ddv
prihod do 5 km okrog Ljubljane 25 EUR
priklop na vodovodno, kanalizacijsko in elektro omrežje 20 EUR